REGULAMIN

CrackHouse Shop

Regulamin sklepu internetowego „www.crackhousecartel.pl

Sklep internetowy „CrackHouse Shop” działający pod adresem: www.crackhousecartel.pl

1. Prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

–  płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 3 dni robocze.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. Jeśli wystąpi niedostępność części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić:

– PayU, PayPal, przelewem bankowym na konto sklepu,

10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej

15,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

a) BARDZO WAŻNE. Prosimy otworzyć paczkę w celu sprawdzenia, czy zamówienie jest kompletne, w obecności kuriera. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane. Należy sporządzić protokół reklamacyjny.

11. PŁATNOŚCI – Wszelkie płatności należy dokonywać na konto: 59 1240 1330 1111 0011 0365 5797

a) Przedpłata na konto – opłata za towar oraz przesyłkę przelewa się na konto. Towar wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi

SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Organem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym ” CrackHouse Shop „, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. ZWROT TOWARU – Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

17. REKLAMACJE – Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres  CrackHouse Shop Knurów ul. Dworcowa 38a

SKLEP NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH PRZESYŁEK ODESŁANYCH ZA POBRANIEM.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje i zwroty rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

18. Złożenie zamówienia w „CrackHouse Shop” oznacza akceptację zasad wynikających z poniższego regulaminu sprzedaży przez klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych nim w zasad.

19. „CrackHouse Shop” zastrzega sobie prawo do fotografii, wyłączności posiadania praw autorskich zamieszczanych na stronie sklepu. Pobieranie fotografii bez zgody sklepu jest nielegalne i narusza ustawy o ochronie treści własności intelektualnej.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading